© 2021 Anna-Kaisa Viljanen

Etsitkö kääntäjää?

Suomennos: Anna-Kaisa Viljanen

mitä teen

Erikoisosaamistani

AV-kääntäminen

Käännän erityyppisiä tv-sarjoja ja elokuvia, esim. draamasarjoja, lastenohjelmia ja dokumentteja. Lisäksi teen heikkokuuloisten ohjelmatekstityksiä suomenkielisiin ohjelmiin.

Vahvuuksiani työssäni ovat erinomainen suomen kielen taitoni, kykyni keksiä nopeasti sopivia ilmauksia sekä kiinnostukseni luovaan kielenkäyttöön ja sanaleikkeihin. Työkokemukseni ja opintojeni myötä hallitsen ruututekstien konventiot sekä käytännössä että teoriassa. Av-kääntäjän projektityyppinen itsenäinen työtapa on minulle luonteenomaista.

Oikoluku & Kielentarkistus

Usein oikoluvulla tarkoitetaan perusteellisempaa kielentarkistusta. Jälkimmäiseen verrattuna oikoluku on huomattavasti yksinkertaisempaa, sillä se tehdään jo valmiiksi tasokkaalle tekstille, joka kaipaa vain oikeinkirjoitus- ja kielioppivirheiden parantelua.

Kielentarkistuksessa taas käsitellään näiden lisäksi mm. sanavalintoja, sanajärjestyksiä, virkerakenteita, esittämisjärjestystä ja tyyliä. Tekstistä muotoillaan ehyt ja toimiva kokonaisuus, jolloin ymmärrettävyys ja luettavuus parantuvat.

Kielenhuolto

Kielenhuolto liittyy kiinteästi kielentarkistukseen, mutta se on vieläkin laajempaa. Teksti käydään läpi ja korjataan kuten kielentarkistuksessa, mutta kirjoittajalle annetaan lisäksi palautetta tyylistä, toistuvista ongelmakohdista, tekstin sujuvuudesta ja tietysti myös vahvuuksista.

Tekstille kannattaa pyytää kielentarkistuksen lisäksi kielenhuoltoa, kun haluaa kehittyä kirjoittajana. Luonnollisesti kielenhuolto vie enemmän aikaa kuin oikoluku tai kielentarkistus.

ansioluettelo

Koulutus

Tutkinnot
Filosofian lisensiaatti, Itä-Suomen yliopisto (2013)
Filosofian maisteri, Joensuun yliopisto (2009)
Humanististen tieteiden kandidaatti, Joensuun yliopisto (2009)
Tutkielmat
Lisensiaatin tutkielma (ruotsin kieli, 2013)
Pro gradu -tutkielma (ruotsin kieli, 2008)
Sivuaineen tutkielma (englannin kieli ja kulttuuri, 2010)
Opinnot
Ruotsin kieli (perus- ja aineopinnot, syventävät opinnot, tieteelliset jatko-opinnot)
Englannin kieli ja kulttuuri (perus- ja aineopinnot)
Suomen kieli (perus- ja aineopinnot)
Käännöstiede (perus- ja aineopinnot, av-kääntäminen)
Tiedotusoppi (perusopinnot, Tampereen yliopisto) Kirjoittaminen (perusopinnot, Jyväskylän yliopisto)

Kokemus

Työhistoria

Olen toiminut 10 vuotta av-kääntäjänä pääosin erään kansanvälisen mediatalon palveluksessa. Käännän englannista ja ruotsista suomeen.

Lisäksi olen työskennellyt 4 vuotta kielentarkastajana eräässä suomalaisessa mainostoimistossa.

Tieteelliset julkaisut

Penttinen A.-K. Finnish and English code-switching and borrowing in a Finnish-Swedish discussion program. 2013. Teoksessa: Tirkkonen J.-M. & Anttikoski E. (toim.): Proceedings of the 24th Scandinavian Conference of Linguistics. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto.

Penttinen A.-K. Inlåning av finska och engelska ord samt kodväxling i ett samtalsprogram. 2011. Teoksessa: Niemi S. & Söderholm P. (toim.): Svenskan i Finland 12, 15 och 16 oktober 2009 vid Joensuu universitet. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto.

yhteydenotto

Ota yhteyttä, niin suomennetaan

Anna-Kaisa Viljanen

Anna-Kaisa Viljanen

Av-kääntäjä, kielentarkastaja