© 2021 Anna-Kaisa Viljanen

Söker du en översättare?

Översättning: Anna-Kaisa Viljanen

vad gör jag

Specialkunskaper

Audiovisuell översättning

Jag översätter olika slags serier och filmer, t.ex. drama, barnprogram och dokumentärer. Dessutom gör jag finska undertexter för döva och hörselskadade.

Mina förmågor är utmärkta kunskaper i finska, talangen att hitta på passande uttryck och intresset att använda språk kreativt och att leka med ord. På grund av mina arbetslivserfarenheter och studier förstår jag undertextningskonventionerna både i praktik och teori. Det fristående arbetet med översättningar passar förträffligt för mig.

Korrekturläsning och språkgranskning

Ofta blandas korrekturläsning och språkgranskning ihop. Korrekturläsningen är mycket enklare, eftersom vanligtvis är texten redan högklassig och den måste bara kontrolleras för stavnings- och grammatikfel.

Däremot innebär språkgranskningen också m.m. ordval, ordföljd, meningsbyggnad, grundstruktur och stil. Texten formuleras till en sammanhängande och funktionell enhet, vilket förbättrar förståelighet och läsbarhet.

Språkvård

Språkvård anknyter sig nära till språkgranskningen, men den är ännu mer omfattande. Förutom att stavning, grammatik, ordförråd och struktur korrigeras, får skribenten respons om stil, återkommande problem, textens flytande och naturligtvis om textens styrkor.

Språkvården vid sidan av språkgranskningen är fördelaktigt när skribenten vill utveckla sina skrivfärdigheter. Naturligtvis tar det mer tid än korrekturläsningen eller språkgranskningen.

meritförteckning

Utbildning

Akademiska examina
Filosofie licentiat, Östra Finlands universitet (2013)
Filosofie magister, Joensuu universitet (2009)
Kandidat i humanistiska vetenskaper, Joensuu universitet (2009)
Avhandlingar
Licentiatavhandling (svenska språket, 2013)
Pro gradu-avhandling (svenska språket, 2008)
Avhandling i biämne (engelska språket och kulturen, 2010)
Studier
Svenska språket (grund-, ämnes-, fördjupade studier och forskarstudier)
Engelska språket och kulturen (grund- och ämnesstudier)
Finska språket (grund- och ämnesstudier)
Översättningsvetenskap (grund- och ämnesstudier, av-översättning)
Informationslära (grundstudier, Tammerfors universitet)
Skrivning (grundstudier, Jyväskylä universitet)

Erfarenhet

Arbetshistoria

Jag har arbetat som audiovisuell översättare i 10 år och levererat undertexter främst för ett internationellt mediehus. Jag översätter från engelska och svenska till finska.

Ytterligare har jag gjort korrekturläsning och språkgranskning på en finsk reklambyrå i 4 år.

Vetenskapliga publikationer

Penttinen A.-K. Finnish and English code-switching and borrowing in a Finnish-Swedish discussion program. 2013. I: Tirkkonen J.-M. & Anttikoski E. (red.): Proceedings of the 24th Scandinavian Conference of Linguistics. Joensuu: Östra Finlands universitet.

Penttinen A.-K. Inlåning av finska och engelska ord samt kodväxling i ett samtalsprogram. 2011. I: Niemi S. & Söderholm P. (red.): Svenskan i Finland 12, 15 och 16 oktober 2009 vid Joensuu universitet. Joensuu: Östra Finlands universitet.

kontakt

Kontakta mig för översättningar

Anna-Kaisa Viljanen
Anna-Kaisa Viljanen

Anna-Kaisa Viljanen

Av-översättare, språkgranskare